Мэдээ мэдээлэл
Баянхонгор аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
Баянхонгор аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан...

2018-04-05 01:52:48

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах цагалбар хийлээ
Баянхонгор аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс “Шилэн дансны тухай хууль” ЗГ-ын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам"-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах цаглабарыг хэвл...

2018-02-12 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...
Орон нутгийн зам ашигласны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай" аймгийн ИТХ-ын тогтоолын төслийн санал авлаа
Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ, СТСХ, Баянхонгор сумын ЗДТГ, Цагдаагийн газар, Авто тээврийн төвтэй хамтран "Орон нутгийн зам ашигласны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай" аймгийн ИТХ-ын тогтоолын төсөл болон аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдах "Орон нутгийн зам ашигласны төлбөр төлөх журам"-ын төслийг 50...

2018-01-26 02:05:23

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2018 оны төсөв
Баянхонгор аймгийн 2018 оны төсөв...

2017-12-10 12:12:12

Дэлгэрэнгүй ...
С.БАЙГАЛМАА: 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ТӨСВИЙН ОРЛОГО 108 ХУВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛТЭЙ БАЙНА
Аймгийн ИТХ-ын VII хуралдаанаар Баянхонгор аймгийн 2017 оны төсөвт тодотгол хийж, нийт төлөөлөгчдийн олонхийн саналаар тогтоолыг төслийг баталсан. Уг хуралдааны эхэнд аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн дарга С.Байгалмаа Баянхонгор аймгийн төсвийн 10 сарын байдлаарх мэдээллийг төлөөлгөчдөд өглөө....

2017-11-29 06:04:52

Дэлгэрэнгүй ...
Сангийн яамны мэргэжилтнүүд сургалт хийлээ
Санхүү,төрийн сангийн хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Дариймаа , Санхүүгийн тооцоолох группын мэргэжилтэн н.Оюундаваа нар Төсөвт байгууллагуудын болон аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодогчид, төрийн болон хувийн аудитын компаниуд, санхүүгийн хяналт ауди...

2017-11-25 08:10:54

Дэлгэрэнгүй ...
ХАНГАЙН БҮСИЙН САНХҮҮГИЙН АЖИЛТНУУДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЖИНСТ СУМАНД БОЛЛОО
Баянхонгор аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Тогтвортой амьжиргаа-3 төслөөс санаачлан Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар, Баянхонгор Санхүүгийн-хяналт-аудитын-алба, Татварын хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн газар, Статистикийн Хэлтэс хамтран Санхүүгийн ажилтнуудын бүсчилсэн сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 3-4...

2017-11-06 12:15:15

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 10 дугаар сарын ажлын нэгдсэн тайлан
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 10 дугаар сарын ажлын нэгдсэн тайлан...

2017-11-03 17:04:56

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 11 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 11 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө...

2017-11-03 17:03:15

Дэлгэрэнгүй ...
Говийн бүсийн санхүүгийн албадын бүсчилсэн сургалтыг Галуут суманд хийлээ
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл, Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар, Баянхонгор Санхүүгийн-хяналт-аудитын-алба, Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн газар, Статистикийн Хэлтэс Баянхонгор, хамтран Санхүүгийн ажилтнуудын бүсчилсэн сургалтыг Галуут ...

2017-10-20 12:45:11

Дэлгэрэнгүй ...