Мэдээ мэдээлэл
Баянхонгор аймгийн 2018 оны төсөв
Баянхонгор аймгийн 2018 оны төсөв...

2017-12-10 12:12:12

Дэлгэрэнгүй ...
С.БАЙГАЛМАА: 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ТӨСВИЙН ОРЛОГО 108 ХУВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛТЭЙ БАЙНА
Аймгийн ИТХ-ын VII хуралдаанаар Баянхонгор аймгийн 2017 оны төсөвт тодотгол хийж, нийт төлөөлөгчдийн олонхийн саналаар тогтоолыг төслийг баталсан. Уг хуралдааны эхэнд аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн дарга С.Байгалмаа Баянхонгор аймгийн төсвийн 10 сарын байдлаарх мэдээллийг төлөөлгөчдөд өглөө....

2017-11-29 06:04:52

Дэлгэрэнгүй ...
Сангийн яамны мэргэжилтнүүд сургалт хийлээ
Санхүү,төрийн сангийн хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Дариймаа , Санхүүгийн тооцоолох группын мэргэжилтэн н.Оюундаваа нар Төсөвт байгууллагуудын болон аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодогчид, төрийн болон хувийн аудитын компаниуд, санхүүгийн хяналт ауди...

2017-11-25 08:10:54

Дэлгэрэнгүй ...
ХАНГАЙН БҮСИЙН САНХҮҮГИЙН АЖИЛТНУУДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЖИНСТ СУМАНД БОЛЛОО
Баянхонгор аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Тогтвортой амьжиргаа-3 төслөөс санаачлан Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар, Баянхонгор Санхүүгийн-хяналт-аудитын-алба, Татварын хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн газар, Статистикийн Хэлтэс хамтран Санхүүгийн ажилтнуудын бүсчилсэн сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 3-4...

2017-11-06 12:15:15

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 10 дугаар сарын ажлын нэгдсэн тайлан
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 10 дугаар сарын ажлын нэгдсэн тайлан...

2017-11-03 17:04:56

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 11 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 11 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө...

2017-11-03 17:03:15

Дэлгэрэнгүй ...
Говийн бүсийн санхүүгийн албадын бүсчилсэн сургалтыг Галуут суманд хийлээ
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл, Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар, Баянхонгор Санхүүгийн-хяналт-аудитын-алба, Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн газар, Статистикийн Хэлтэс Баянхонгор, хамтран Санхүүгийн ажилтнуудын бүсчилсэн сургалтыг Галуут ...

2017-10-20 12:45:11

Дэлгэрэнгүй ...
"Авлигагүй нийгмийн төлөө" сургалтанд Шилэн дансны тухай хуулиар сургалт, мэдээлэл хийлээ
Баянхонгор аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтсээс санаачлан зохион явуулсан "Авлигагүй нийгмийн төлөө" сургалтанд Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс хамтран оролцож аймгийн төсөвт байгууллагын төсөв захирагч болон нягтлангуудад Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонир...

2017-10-05 15:16:46

Дэлгэрэнгүй ...
Зарим төсөв захирагч нарт сахилгын шийтгэл ногдууллаа
Баянхонгор аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс Шилэн дансанд байрлуулсан мэдээлэлд хяналт шалгалт хийсний үр дүнд аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/695 тоот захирамжаар Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулах мэдээллийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв, иж бүрэн мэдээлэх үүргээ хангалтгүй биелүүлж...

2017-10-05 14:45:52

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2014 оны 65 тоот тушаалаар батлагдсан “ Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын журам” –ын дагуу Баянхонгор аймгийн Санхүү, төрийн сангийн дотоод хяналтын мэргэжилтэн Б.Саруул төрийн сангийн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд зайны хяналтыг хийхэд дараах алдаа, дутагдлууд илрээд байна...

2017-10-05 12:54:16

Дэлгэрэнгүй ...