Мэдээ мэдээлэл
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 8 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 8 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан...

2017-09-01 10:11:19

Дэлгэрэнгүй ...
Төвийн бүсийн 5 аймгийн Санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын сургалт боллоо
Төвийн бүсийн 5 аймгийн Санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын сургалт, туршлага солилцох уулзалт зөвлөгөөнд 8 дугаар сарын 11-14-ний өдрүүдэд Дундговь аймгийн Мандалговь хотод болж Хэлтсийн дарга С.Байгалмаа, Ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Самбууням, Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ч.Өлзий, Төвийн мэргэжилтэн Ц.Дагвадорж, В.Содномдаржаа, Дот...

2017-08-18 12:15:04

Дэлгэрэнгүй ...
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН АЖИЛТНЫ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ боллоо
Сангийн яам, Баянхонгор аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэс хамтран зохион байгуулсан “Орон нутгийн төсөв, санхүүгийн ажилтны чадавхийг бэхжүүлэх сургалт” 2017 оны 8 дугаарсарын 8,9 ны өдрүүдэд болж аймгийн нийт санхүүгийн албаны 80 гаран ажилтан оролцлоо....

2017-08-10 15:21:45

Дэлгэрэнгүй ...
“БҮТЭЭЛЧ САНХҮҮЧ” аяныг дөрвөн сарын турш амжилттай өрнүүллээ,
аянхонгор аймгийн Засаг даргын А/82-р захирамжаар аймгийн бүх шатны төсвийн захирагч, нягтлан бодогч, санхүүгийн ажилтнуудын төсвийн хууль, тогтоомжийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, бүтээлч санаачилгыг нь идэвхжүүлэх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор АЗДТГ-ын С.Байгалмаа даргатай Санхүү Төрийн Сангийн хэлтсээс санаачлан...

2017-08-08 16:52:45

Дэлгэрэнгүй ...
ШИЛЭН ДАНС ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛЖ БАЙНА
Шилэн дансны хууль, ЗГ-ын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам" , шилэн дансны маягт бөглөх зааварчилгааны дагуу төсөвт байгууллагууд, сумдын ТЕЗ-ийн Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийг шалгаж, мэдээллий...

2017-08-05 12:55:51

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 7 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 7 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан...

2017-08-01 12:13:11

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 6 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 6 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан...

2017-07-03 14:10:13

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт хангаагүй төсөв захирагч нарт сахилгын шийтгэл ногдууллаа
Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2017 оны 6 дугаар сарын 29 ны өдрийн А/489 тоот захирамжаар Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулах мэдээллийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв, иж бүрэн мэдээлэх үүргээ хангалтгүй биелүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллаагүй төсөвт байгууллагуудын төсөв захирагч, зарим сумдын Засаг дар...

2017-07-01 12:45:06

Дэлгэрэнгүй ...
НЯГТЛАН БОДОГЧ НЯРВУУДАД ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
Бүтээлч санхүүч аяны хүрээнд Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газарт 2017.06.07-д үзүүлэх сургалт зохион байгуулж, төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч, няравууд Цагдаагийн газрын санхүүгийн ажилтнуудаас туршлага судаллаа. Энэхүү үзүүлэх сургалтаа анхан шатны баримтын хөтөлт болон шатахууны зардлыг хэрхэн бүртгэлд тусгах...

2017-06-08 15:34:55

Дэлгэрэнгүй ...
Төсөв захирагч, нягтлан бодогч нарт сургалт хийлээ
...

2017-06-06 12:45:35

Дэлгэрэнгүй ...