Мэдээ мэдээлэл
Төсөв захирагч, нягтлан бодогч нарт сургалт хийлээ
...

2017-06-06 12:45:35

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨСӨВ ЗАХИРАГЧ, НЯГТЛАН БОДОГЧ, АЛБАН ХААГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ГАРЫН АВЛАГЫГ БОЛОВСРУУЛЖ, ЭХ БЭЛТГЭЛИЙГ ХИЙЖ БАЙНА
Баянхонгор аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь эдийн засгийн ангилал тус бүрээр гарын авлага бэлтгэж байна. Тухайлбал: Төрийн захиргаа, Улс төрийн, Төрийн тусгай, Төрийн үйлчилгээний /Боловсрол, Эрүүл мэнд гм/ албан хаагчдын цалин тогтоолт, нэмэгдэл урамшуулал зэргийг Засгийн газрын ямар тогтоол шийдвэр үндэслэж, ...

2017-06-04 15:16:41

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 5 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 5 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан...

2017-06-02 15:32:12

Дэлгэрэнгүй ...
Сумдын санхүүгийн албанд зөвлөн туслалаа.
...

2017-06-02 15:30:00

Дэлгэрэнгүй ...
НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРЫГ ТӨРИЙН САНД “ХИШИГ ӨДӨР”–ӨӨР АЖИЛЛУУЛЖ БАЙНА.
...

2017-06-02 12:05:12

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 4 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 4 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан...

2017-05-01 12:15:00

Дэлгэрэнгүй ...
ШИЛЭН ДАНС ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛЖ БАЙНА
Шилэн дансны хууль, ЗГ-ын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам" , шилэн дансны маягт бөглөх зааварчилгааны дагуу төсөвт байгууллагууд, сумдын ТЕЗ-ийн Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийг шалгаж, мэдээллий...

2017-04-30 15:46:15

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР СУМЫН 6-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДҮҮДЭД ТОГЛООМ БЭЛЭГЛЭЛЭЭ
Санхүү,төрийн сангийн хэлтсээс санаачлан аймгийн ЗДТГазар, Статистикийн хэлтэс, Аудитын газар, Санхүүгийн хяналт аудитын албаны хамт олон дэмжин аймгийн төвийн 6 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл шинээр ашиглалтад орсон 2 бүлгийн хүүхдүүдэд өөрсдийн бололцоогоор тоглоом цуглуулан сэтгэлийн бэлэг өгч, хүүхэд багачуудаа баярлу...

2017-04-30 12:54:12

Дэлгэрэнгүй ...
ХОНГОР НУТГИЙН САНХҮҮЧИД ӨРГӨӨ ЦАГААН ГЭР ӨГЛӨӨ
...

2017-04-20 08:34:57

Дэлгэрэнгүй ...
2017 оны 3 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 3 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан...

2017-04-03 11:12:00

Дэлгэрэнгүй ...