Мэдээ мэдээлэл
НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН НЭГДСЭН СУДАЛГАА МЭДЭЭЛЛИЙН САНТАЙ БОЛЛОО
Аймгийн 20 сумын санхүүгийн албаны мэргэжилтэн, нягтлан бодогч, албаны дарга, улсын төсөвт байгууллага, орон нутгийн төсөвт байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж, ажил эрхлээгүй байгаа нягтлан бодогчид нийлсэн 210 орчим хүний судалгааг төрийн албан хаагчийн анкет, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар, ажилд томилосон туша...

2017-01-02 13:45:24

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн төлөвлөлтийн шинэ мэдээллийн системийн сургалт боллоо
Сангийн яам, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс хамтран 5 дугаар сарын 26-28-ны өдрүүдэд төсвийн төлөвлөлтийн шинэ мэдээллийн систем /BPIS/-ийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сангийн яам тус системийг Канадын Фрийбаланс компанийн тусламжтайгаар 2009 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2016 оны 4 дүгээр сараас эхлэн орон нутг...

2016-06-02 18:17:45

Дэлгэрэнгүй ...
САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС, ТҮҮНИЙ ХАРЬЯА АГЕНТЛАГУУДЫН 2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-04-05 15:18:03

Дэлгэрэнгүй ...
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС, ТҮҮНИЙ ХАРЪЯА АГЕНТЛАГУУДЫН 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС, ТҮҮНИЙ ХАРЪЯА АГЕНТЛАГУУДЫН 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ...

2016-04-05 15:11:25

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нарийн үзүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.
Монгол улсын төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль , Засгийн газрын 2012 оны 17 дугаар тогтоолыг үндэслэн, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөвт байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдах санхүү, бүртгэлийн үзүүлэх сургалтыг Нийгмийн халамж үйлчилгээний газарт 2...

2016-04-05 11:55:57

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудын IV зөвлөгөөн боллоо
...

2016-02-15 04:02:19

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн төсөв санхүүгийн өнөөгийн байдал, цаашдын бодлого /илтгэл/
...

2016-02-15 04:02:12

Дэлгэрэнгүй ...
2015 оны төсвийн төслийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барив
...

2016-02-15 04:01:42

Дэлгэрэнгүй ...
Хөрөнгийн үнэлгээ сургалт боллоо
...

2016-02-15 04:01:18

Дэлгэрэнгүй ...
Сумдын санхүүгийн албаны ажилтнууд, төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч нарыг чадавхжуулах” нь сургалт боллоо
...

2016-02-15 04:00:26

Дэлгэрэнгүй ...