Мэдээ мэдээлэл
Баянхонгор аймгийн санхүү,төрийн сангийн хэлтсээс говийн бүсийн сумдын санхүүгийн албадын үйл ажиллагаатай танилцаж, зөвлөн туслалаа.
...

2016-02-15 03:59:54

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2013-2015 оны эдийн засгийн байдал
...

2016-02-15 03:59:09

Дэлгэрэнгүй ...
Ажил мэргэжлийн үзүүлэх сургалт зохион байгууллаа.
...

2016-02-15 03:57:51

Дэлгэрэнгүй ...
Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлагуудад сургалт зохион байгууллаа.
...

2016-02-15 03:57:33

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсад санхүүгийн байгууллага үүсэн хөгжсөний 104 жилийн ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.
...

2016-02-15 03:57:01

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 12 дугаар сарын тайлангийн нэгтгэл
...

2016-02-15 03:55:01

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 1 дүгээр сарын ажлын төлөвлөгөөний нэгтгэл
...

2016-02-15 03:54:25

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖООР “САНХҮҮГИЙН АЖИЛТНЫ ТАЙЛАН МЭДЭЭНИЙ ЦАГЛАБАР”-ЫГ БОЛОВСРУУЛЖ ХЭВЛҮҮЛЛЭЭ.
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...