ХАНГАЙН БҮСИЙН САНХҮҮГИЙН АЖИЛТНУУДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЖИНСТ СУМАНД БОЛЛОО

Баянхонгор аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс санаачлан Тогтвортой амьжиргаа-3 төслөөс санхүүжүүлэн Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар, Баянхонгор Санхүүгийн-хяналт-аудитын-алба, Татварын хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн газар, Статистикийн Хэлтэс хамтран Санхүүгийн ажилтнуудын бүсчилсэн сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 3-4 өдрүүдэд Жинст суманд амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад хангайн бүсийн 10 сумын санхүүгийн албаны ажилтнууд оролцлоо


НИЙТЭЛСЭН: 2017-11-06 12:15:15