Сангийн яамны мэргэжилтнүүд сургалт хийлээ

Санхүү,төрийн сангийн хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Дариймаа , Санхүүгийн тооцоолох группын мэргэжилтэн н.

Оюундаваа нар Төсөвт байгууллагуудын болон аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодогчид, төрийн болон хувийн аудитын компаниуд, санхүүгийн хяналт аудитын албаны нийт 150 гаруй хүмүүст УСНББОУСтандарт, ЖДААНББОУСтандартын талаар сургалт зохион байгуулж, Acolous 4.11, Payroll 416 програмын шинэчлэлийг амжилттай зохион байгууллаа. 
 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-11-25 08:10:54