Орон нутгийн зам ашигласны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай" аймгийн ИТХ-ын тогтоолын төслийн санал авлаа

Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ, СТСХ, Баянхонгор сумын ЗДТГ, Цагдаагийн газар, Авто тээврийн төвтэй хамтран "Орон нутгийн зам ашигласны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай" аймгийн ИТХ-ын тогтоолын төсөл болон аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдах "Орон нутгийн зам ашигласны төлбөр төлөх журам"-ын төслийг 50 гаруй жолооч, иргэдэд танилцуулж санал авах ажлыг зохион байгууллаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-26 02:05:23