Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах цагалбар хийлээ

Баянхонгор аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс “Шилэн дансны тухай хууль” ЗГ-ын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам"-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах цаглабарыг хэвлүүллээ.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-02-12 11:11:11