НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС
Аймгийн нийгмийн салбарын хөгжлийн бодлого, хүний хөгжил, эрүүл мэнд, боловсрол шинжлэх ухаан, соёл урлаг, биеийн тамир спорт, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурал, нийгмийн хамгааллын төсөл хөтөлбөр боловсруулах, төлөвлөх, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах,  хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Засаг даргын дэргэдэх нийгмийн чиглэлийн агентлагуудын үйл ажиллагааг бодлогын төвшинд удирдан зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга
Л.Баясгалангомбо

хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын бодлого хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн
Ж.Дуламсүрэн

Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Чулуунцэцэг

Соёл, спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Оюунбаатар

хүүхэд, гэр бүл, жендерийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
В.Наранчимэг


 

Овог нэр

Албан тушаал

Ажлын утас

Гар утас

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Л.Баясгалангомбо

хэлтсийн дарга

70442934

99083295

l_bayasaa@yahoo.com

210

Б.Оюунбаатар

Соёл, спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

99038954

Oyunbaatar8954@gmail.com

208

Д.Чулуунцэцэг

Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

70442151

99134094 89008336

Chuka1204@yahoo.com

213

Ж.Дуламсүрэн

хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын бодлого хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

70442151

88288608

dulamsuren@bayankhongor.gov.mn

211

В.Наранчимэг

хүүхэд, гэр бүл, жендерийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70442151

99029812 89988544

Doctor_tungaa@yahoo.com

213

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-01-25 15:45:11