ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

Аймгийн хэмжээний төрийн бүх байгууллагуудад төрийн хууль тогтоомж, засгийн газар, засаг даргын болон нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үйл ажиллагааны үе шат бүрд дотоод аудит, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, ерөнхий арга зүйгээр ханган, шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд судалгаа шинжилгээ хийж, зөвлөмж гарах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга
Г.Төртогтох
Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Б.Батбаяр
   

 

Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Гар утас Цахим шуудан Өрөөний дугаар
Г.Төртогтох хэлтсийн дарга 70444412 88115183 turuu5183@gmail.com 206
Б.Батбаяр ахлах мэргэжилтэн 70444415 99067176 baagii_mister@yahoo.com 205
           

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-14 08:47:55