ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

Аймгийн хэмжээний төрийн бүх байгууллагуудад төрийн хууль тогтоомж, засгийн газар, засаг даргын болон нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үйл ажиллагааны үе шат бүрд дотоод аудит, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, ерөнхий арга зүйгээр ханган, шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд судалгаа шинжилгээ хийж, зөвлөмж гарах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга
Г.Төртогтох
Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Б.Батбаяр
   

 

Овог, нэр

Албан тушаал

Ажлын утас

Гар утас

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Г.Төртогтох

хэлтсийн дарга

70444412

88115183

turuu5183@gmail.com 

206

Б.Батбаяр

ахлах мэргэжилтэн

70444415

99067176

baagii_mister@yahoo.com

205

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-14 08:47:55