Мэдээ мэдээлэл
Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт...

2017-10-29 14:53:39

Дэлгэрэнгүй ...
тогтоол шийдвэр
тогтоол шийдвэрийн хагас жилийн хэрэгжилт...

2017-10-29 14:13:40

Дэлгэрэнгүй ...
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам...

2017-10-29 14:11:25

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...

2017-09-19 12:44:34

Дэлгэрэнгүй ...
ҮЙДВЭРЖИЛТИЙН СУДАЛГАА - ХЭРЭГЛЭГЧЭЭС
Судалгааны зорилго: Баянхонгор аймгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлд тулгамдаж буй асуудал, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, үнэлэмжид тулгуурлан дотоодын бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зах зээлийн орчны давуу болон сул талыг тодорхойлох, орон нутгийн төр захиргааны бодлогоор дотоодын зах зээлийг хамгаалах, хөгжүүл...

2017-01-30 17:27:31

Дэлгэрэнгүй ...
Удирдамж
...

2016-02-15 04:31:38

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын 2013 оны 411 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай
...

2016-02-15 04:30:49

Дэлгэрэнгүй ...
Эрх зүйн акт
...

2016-02-15 04:29:44

Дэлгэрэнгүй ...
Нэг цонхны үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай
...

2016-02-15 04:29:42

Дэлгэрэнгүй ...
Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилт 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар
...

2016-02-15 04:29:02

Дэлгэрэнгүй ...