БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2018 ОНЫ ЦЭРГИЙН БҮРТГЭЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ЯВУУЛЛАА
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Монгол Улсын “Цэргийн албаны тухай хууль”-ийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1, Батлан хамгаалах тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4, Батлан хамгаалахын сайдын 2017 оны А/331 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Цэргийн бүртгэл явуулах журам батлах тухай”, аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/857 дугаар захирамжаар 2018 оны цэргийн бүртгэлийн ажлыг 01 дүгээр сарын 03-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулан явууллаа.

Цэргийн бүртгэлийн явцын хяналтын тооллогыг 01 дүгээр сарын 04-08-ны өдрүүдэд Жинст, Баацагаан, Шинэжинст, Баян-Өндөр, Баянцагаан, Бөмбөгөр сумдыг хамруулан явуулсан.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-31 05:01:06