БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

             Дарга : Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга Ц.Дашцэрэн

 

Гишүүд: 1. АЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Л.Баясгалангомбо

    2. АЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Д.Уранчимэг

    3. АЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга  М.Өнөржаргал

​    4. Шүүхийн тамгын газрын дарга М.Майжаргал

    5. Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Н.Бямбадорж

    6. Цагдаагийн газрын дарга Б.Оюутболд

    7. Баянхонгор сумын ЗДТГ-ын дарга

    8. Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

    9. Аудитын газрын дарга Б.Мөнхбат

   10. Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн, Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Биндэръяа

 

 

                                                                                                                                        

__________оОо___________

НИЙТЭЛСЭН: 2016-06-17 15:12:05