Төрийн архивын тасгийн ажилтнууд 7 дугаар сарын 6-нд Бөмбөгөр сумын "Гэрэл", Баянөндөр сумын "Хөгжилийн зам" нэгдлийн 1960-1992 оны цалин хөлсний баримтыг иж бүрэн нягтлан шалгаж цахим санд оруулхад бэлтгэж сэргээн засвар хийлээ. Ажилтнууддаа баярлалаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-07-06 13:55:07