Баянхонгор аймаг “Төрийн болон байгууллагын архив, баримтын хадгалалт хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр”-ийг санаачилж, 2018-2022 онуудад хэрэгжүүлэхээр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталлаа.

Баянхонгор аймаг “Төрийн болон байгууллагын архив, баримтын хадгалалт хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр”-ийг санаачилж, 2018-2022 онуудад хэрэгжүүлэхээр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 91 дүгээр тогтоолоор дэмжиж баталлаа.Хамтран дэмжиж ажилласан ажлын хэсэг болон нийт ажилтнууддаа баярлалаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-09-25 06:24:20