ТАЗСЗ-н хуралдаан
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь 2017 оны анхны хуралданаа өнөөдөр хийлээ
Төрийн албаны зөвлөл 2017 оны анхну хуралданаа хийлээ. 2017 оны 01 дүгээр сарын 19 -ны өдрийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлууд 1. Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дарга Б.Бат-Өлзийгийн зарим сумдын байгаль орчны улсын байцаагчдын ёс зүйн талаар хэлэлцэх тухай 2. Г.Нансалма...

2017-01-19 17:49:01

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНААР 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ
...

2016-06-22 13:15:16

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн ажил үүргийн хуваарь батлах тухай
...

2016-02-14 12:02:19

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зарлагдлаа
Баянхонгор аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл болон туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт зарлагдаж байна....

2016-02-14 11:47:41

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай
...

2016-02-14 11:46:25

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл. туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын тухай
Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ. Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг сонг...

2016-02-14 11:45:21

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгууллаа
Тус шалгалтыг зохион байгуулах ажлын хэсэгт ажлын хэсгийн ахлагчаар Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн гишүүн, Цагдаагийн газрын дарга Б.Оюутболд, гишүүдээр Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн гишүүн, Аудитын газрын дарга Ё.Сугаррагчаа, Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, хүний нөө...

2016-02-14 11:44:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНААР 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ
...

2015-08-02 12:30:45

Дэлгэрэнгүй ...