Иргэний нөөцийн жагсаалт
2017 оны 04 дүгээр сард шалгалт өгсөн иргэдийн нөөцийн бүртгэл
2017 оны 04 дүгээр сард шалгалт өгсөн иргэдийн нөөцийн бүртгэл...

2017-06-08 15:57:36

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг нөөцийн бүртгэл 2016 он
...

2016-05-22 16:29:35

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ТЭНЦЭЖ нөөцөд бүртгүүлэх иргэд (2015 оны 05 дугаар сарын 15ны өдрийн шалгалтаар)
ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ТЭНЦЭЖ нөөцөд бүртгүүлэх иргэд (2015 оны 05 дугаар сарын 15ны өдрийн шалгалтаар)...

2016-02-26 17:29:29

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ТЭНЦЭЖ нөөцөд бүртгүүлэх иргэд (2015 оны 05 дугаар сарын 15ны өдрийн шалгалтаар) 2015-05-18 18:17:55
...

2015-05-18 17:55:55

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг нөөцийн бүртгэл 2015 он
...

2015-01-15 16:27:31

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг нөөцийн бүртгэл 2014 он
...

2014-11-04 15:05:04

Дэлгэрэнгүй ...