Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны товч танилцуулга

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ

АЛБАНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 

2016 оны 01 дүгээр сарын 02                                                                                                                                                                            

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 56 дугаар тогтоолоор Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс болон Хууль эрх зүйн газрыг нэгтгэн Хууль, худалдан авах ажиллагааны бодлогын газрыг шинээр байгуулсан бөгөөд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны нэгж байгуулах тухай Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 144 дугаар тогтоолийн дагуу Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2013 оны 01 дугаар сарын 03-ны өдрийн 02 тоот захирамжаар аймгийн Засаг даргын дэргэдэх "Худалдан авах ажиллагааны алба" нэртэйгээр байгуулагдаад 4 дэх жилдээ амжилттай ажиллаж байна.

Манай алба нь дарга Ц.Идэрмөнх, Ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэнлхагва, мэргэжилтэн С.Рэнцэнбямба, Н.Энх-Амгалан, нягтлан бодогч С.Гэрэлмаа, Архив бичиг хэргийн эрхлэгч М.Пүрэвдулам, жолооч Л.Амарсанаа гэсэн 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Газар, албаны  эрхэм  зорилго:

Монгол Улсын хэмжээнд "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах" тогтолцоог олон улсын стандартад хүргэж, бүх шатны төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад хэмнэлт, үр ашиг, ил тод байдал, харилцан тайлагнах болон хариуцлагын зарчмуудыг баталгаажуулж, авилгал гарах нөхцлийг бууруулах, дотоодын үйлдвэрлэгч, гүйцэтгэгчийг дэмжих шударга өрсөлдөөнийг өрнүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Албаны үндсэн  чиг үүрэг:

Орон нутгийн нэгж нь "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 45.5-д болон 48.3-т заасны дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараас ирүүлсэн захиалгыг үндэслэн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээ байгуулах эрх олгох үйл ажиллагааг энэхүү хууль, журмын хүрээнд зохион байгуулах.

Худалдан авах ажиллагааны Захиалагч”  гэдэг нь :

1.Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд

2.50 буюу түүнээс дээш хувийн төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд.

Тендерт оролцогч гэдэг нь: Захиалагчаас хараат бус дангаараа тендер ирүүлсэн этгээд буюу хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр нэг тендер ирүүлсэн хэд хэдэн этгээд.

Худалдан авах ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцоо:

Эрх бүхий байгууллагаас баталсан олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам, зааварын дагуу Сум, дүүргийн төсвийн хүрээнд худалдан авах хорин сая хүртэлх төгрөгийн өртөгтэй бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг олон нийтийн оролцоотойгоор зохион байгуулж болно.

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд оролцогч нь Иргэний хуулийн шаардлага хангасан хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр байгуулагдсан иргэдийн бүлэг байгуулан оролцоно.

Иргэн та Монгол Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа  аливаа нэг тендер шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас:  e-procurement.mof. gov.mn хаягаар орж хаанаас ч , хэдийд ч хүссэн мэдээллээ авах боломжтой юм.

Мөн байнга зохион байгуулагдаж байгаа худалдан авах ажиллагааны сургалтанд хамрагдан А3 сертификат эзэмшснээр ТА тендер шалгаруулах аль ч үнэлгээний хороонд орж ажиллах эрхтэй болох буюу дахин Б5 сертификат эзэмшснээр худалдан авах ажиллагааны сургалтанд багшлах эрхийг олж авах эрх бүрэн нээлттэй байгаа болно.

 Захиалагчийн эрх, үүрэг

  • Хуульд заасны дагуу үнэлгээний хороо байгуулах;
  • Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, үнэлгээний дүгнэлт холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд хяналт тавьж, гарсан зөрчлийг арилгуулах;
  • Үнэлгээний хорооноос гарсан дүгнэлтэд үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэр гаргах;
  • Худалдан авах ажиллагааг хөрөнгийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа батлагдсан төсөвт багтаан үр ашигтай төлөвлөж, зохион байгуулах;
  • Худалдан авах гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт тавих;
  • Хууль, гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулахгүй байх;
  • Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална.
  • Барилга, зам инженерийн шугам сүлжээ зэрэг тодорхой улиралд гүйцэтгэх онцлог шинж чанартай бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг тухайн жилийн 1 сарын 15-ны дотор тухайн жилийн төсөв батлагдсан даруйд эхлүүлэх.

Тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах үнэлгээний хороо:

  • Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна гэж заасан байдаг.

Худалдан авах ажиллагааны алба нь "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр, бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн хүрээнд Монгол улсын засгийн газрын шийдвэр, Аймгийн Засаг даргын хөтөлбөрийг биелүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хамт олон юм.

Худалдан авах ажиллагаатай аливаа санал, гомдлыг 70444141, 70443224 утсаар авах ба та өөрийн биеэр доорх хаягаар биечлэн ирж өгч болно.

Манай хаяг: Баянхонгор сум Номгон 1-р баг Аймгийн ЗДТГ 1 давхар 115, 116, 316 тоот

Утас: 70444141, 70443224

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-01-02 16:11:22