ХАА-н төлөвлөгөө
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 1-р улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах /тодотгосон/ төлөвлөгөө.
...

2017-02-03 16:15:46

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2016.12.14
...

2016-12-14 18:45:11

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө 2016.09.26
...

2016-09-26 17:25:11

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
...

2016-06-03 14:36:21

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
...

2016-03-09 16:41:48

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх "Худалдан авах ажиллагааны алба"-наас 2015 онд хэрэгжүүлэх улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө.
...

2016-02-15 05:12:37

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2014 онд Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
Татах гэсэн холбоосоор орж харна уу...

2016-02-15 05:12:17

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх "Худалдан авах ажиллагааны алба"-наас 2014 онд хэрэгжүүлэх улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө.
Татах холбоосоор орж харна уу....

2016-02-15 05:11:48

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх "Худалдан авах ажиллагааны алба"-наас 2014 онд хэрэгжүүлэх улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө.
Татах гэсэн холбоосоор орж харна уу....

2016-02-15 05:11:29

Дэлгэрэнгүй ...
2015 оны төсвийн төслийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барив
...

2016-02-15 05:09:47

Дэлгэрэнгүй ...