Төлөвлөгөө
2015 оны төсвийн төслийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барив
...

2016-02-15 05:09:47

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
...

2016-02-14 16:26:34

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2016-01-04 13:45:12

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг 2016 онд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө/Аймгийн засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 660 тоот захирамжаар батлуулсан байдлаар/
...

2015-12-15 15:45:21

Дэлгэрэнгүй ...