Төлөвлөгөө
Баянхонгор аймгийн 2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
...

2016-06-03 14:36:21

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
...

2016-03-09 16:41:48

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх "Худалдан авах ажиллагааны алба"-наас 2015 онд хэрэгжүүлэх улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө.
...

2016-02-15 05:12:37

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2014 онд Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
Татах гэсэн холбоосоор орж харна уу...

2016-02-15 05:12:17

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх "Худалдан авах ажиллагааны алба"-наас 2014 онд хэрэгжүүлэх улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө.
Татах холбоосоор орж харна уу....

2016-02-15 05:11:48

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх "Худалдан авах ажиллагааны алба"-наас 2014 онд хэрэгжүүлэх улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө.
Татах гэсэн холбоосоор орж харна уу....

2016-02-15 05:11:29

Дэлгэрэнгүй ...
2015 оны төсвийн төслийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барив
...

2016-02-15 05:09:47

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
...

2016-02-14 16:26:34

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2016-01-04 13:45:12

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг 2016 онд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө/Аймгийн засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 660 тоот захирамжаар батлуулсан байдлаар/
...

2015-12-15 15:45:21

Дэлгэрэнгүй ...