Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах /тодотгосон/ төлөвлөгөө.
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2017-07-24 15:21:41