Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 10 дугаар сард хийх ажлын төлөвлөгөө
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2017-09-25 11:45:21