Баянхонгор аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 4 дүгээр улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2017-12-22 10:15:12