Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2017-12-14 16:20:11