Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-11 11:26:44