Тайлан мэдээ
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2016 оны жилийн эцсийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан.
...

2016-12-23 17:21:11

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны 3 дугаар улирлын жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан
...

2016-10-05 16:20:11

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан
...

2016-06-24 17:25:45

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны 05 дугаар сарын 31-ны байдлаарх зарласан тендерийн мэдээлэл.
...

2016-05-31 10:31:22

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2016,04,25-ны байдлаарх явцын мэдээ.
...

2016-04-25 14:35:21

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны 1 дүгээр улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан
...

2016-04-04 16:22:14

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшлийн сертифкат олгох /А3/ сургалт 03-р сарын 04-06 ны өдөрүүдэд зохион байгуулагдлаа.
...

2016-03-05 16:34:51

Дэлгэрэнгүй ...
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хүнсний материал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үр дүн
...

2016-03-03 23:00:05

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Баянхонгор аймгийн Эрүүл мэндийн газарт шатахуун, дизель, тос тослох материал нийлүүлэх –ыг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2016-03-03 19:56:30

Дэлгэрэнгүй ...
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай
...

2016-02-22 15:30:15

Дэлгэрэнгүй ...