Төлөвлөгөө
АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙГ 2014 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙГ 2014 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ...

2016-02-15 00:07:30

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНААС ХИЙХ БАРИМТЫН ШАЛГАЛТ, АУДИТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ АЖЛЫН ХУВААРЬ
...

2016-02-14 23:56:19

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-02-14 23:54:52

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 12 дугаар сарын 05-ны ээлжит XIV хуралдааны 14/3 тогтоолоор "Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл" батлагдлаа....

2016-02-14 23:50:44

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-02-14 23:49:14

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
...

2016-02-14 23:47:45

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-02-14 23:47:06

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журмын жагсаалт
...

2016-02-14 17:04:09

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны 01 сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2016-02-14 16:24:06

Дэлгэрэнгүй ...
АЛСЫН ХАРАА
АЛСЫН ХАРАА ТАМГЫН ГАЗАР НЬ МЭДЛЭГ, ЧАДВАРТ СУУРИЛСАН МЭРГЭШСЭН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОХ АЛСЫН ХАРААТАЙ АЖИЛЛАНА....

2016-02-12 01:31:46

Дэлгэрэнгүй ...