Төлөвлөгөө
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2014 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2014 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө...

2016-02-12 01:05:24

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө
Баянхонгор аймгийн засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь 2014 онд Шинэчлэлийн Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд “Сайн засаглал”-ын 7 зарчим/ ил тод,хариуцлагатай, үр нөлөөтэй, шудрага, бие даасан хараат бус,...

2016-02-12 00:53:26

Дэлгэрэнгүй ...