Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2014 он, 2015 оны эхний хагас жилийн санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-15 05:46:17