ЗДТГ-ын даргын тушаал
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Албан хаагчдын орон тоо, цалинг шинэчлэн тогтоох тухай 1 2016-01-04
Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2 2016-01-04
С.Байгалмааг ажилд томилох тухай 3 2016-01-04
Ш.Даваабатыг ажилд түр томиолох тухай 4 2016-01-04
Х.Мөнхбаатараар албан үүрэг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 5 2016-01-06
Хууль тогтоомжийн мэдээлэл сурталчилгаа хийх тухай 6 2016-04-06
Т.Гангэрэлийг ажлаас чөлөөлөх тухай 7 2016-01-12
Тэтгэмж олгох тухай 8 2016-01-20
Т.Очирбалыг ажилд томилох тухай 9 2016-01-20
Д.Бямбатөгст тусламж үзүүлэх тухай 10 2016-01-20
Нууцын бичээч, архивч нарыг томилох тухай 11 2016-01-20
Архивын гэрээт ажиллагсдын цалинг батлах тухай 12 2016-01-28
“Цахим сангийн ажлын 2 дугаар хэсэг”-ийг татан буулгаж, гэрээт ажилтнуудыг ажлаас чөлөөлөх тухай 13 2016-02-03
Э.Уламбаярыг ажилд томилох тухай 14 2016-02-04
Д.Сарангаравт тэтгэмж олгох тухай 15 2016-02-04
Б.Тэгшбаярыг ажилд томилох тухай 16 2016-02-05
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 17 2016-02-05
Хөрөнгө зарцуулах тухай 18 2016-02-08
Д.Энхтуяад нэмэгдэл олгох тухай 19 2016-03-01
Н.Цэгмид, Т.Мөнхбат нарын цалингийн зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай 20 2016-03-03
Цэргийн штабын дарга Б.Энхбаатарын цалинг тогтоох тухай 21 2016-03-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 22 2016-03-03
З.Цэрэндуламд тэтгэмж олгох тухай 23 2016-03-03
Г.Баатархүүг ажлаас чөлөөлөх тухай 24 2016-03-24
Жолооч Ч.Бат-эрдэнэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 25 2016-03-24
Гал унтраах сайн дурын бүлэг байгуулах тухай 26 2016-03-10
Т.Хажидсүрэнг ажилд томилох тухай 27 2016-03-11
Б.Биндэрьяаг ажилд томилох тухай 28 2016-03-11
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 29 2016-03-15
Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн томилох тухай 30 2016-03-15
Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах байнгын ажлын хэсэг томилох тухай 31 2016-03-15
Ц.Самбуунямыг төсвийн ерөнхий захирагчийн ерөнхий нягтлан бодогчоор томилох тухай 32 2016-03-15
Ажлын хэсэг томилох тухай 33 2016-03-20
Хүндэтгэл үзүүлж, шагнах тухай 34 2016-03-23
Сургалт дадлагын зардал гаргах тухай 35 2016-03-23
Улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 36 2016-03-25
Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтны мэргэжлийн зэргийн шалгалт авах ажлын хэсэг томилох тухай 37 2016-03-25
Х.Мөнхбаатарыг ажлаас чөлөөлөх тухай 38 2016-03-31
Ч.Очирбатыг Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтнээр томилох тухай 39 2016-03-31
Ажлаас чөлөөлөх тухай 40 2016-04-04
Ажлаас чөлөөлөх тухай 41 2016-04-04
Ажил түр хавсран гүйцэтгүүлэх тухай 42 2016-04-04
Төрийн архивын сан хөмрөгт дохиолол, камерын нэгдсэн систем хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай 43 2016-04-04
П.Дэлгэрмаад тусламж үзүүлэх тухай 44 2016-04-11
Г.Нэргүйд мөнгөн шагнал олгох тухай 45 2016-04-12
Н.Наранцацралтад тусламж олгох тухай 46 2016-04-26
Л.Базарт тусламж олгох тухай 47 2016-04-27
Д.Бямбатөгст тусламж үзүүлэх тухай 49 2016-04-29
Ш.Даваабатыг ажлаас чөлөөлөх тухай 50 2016-05-02
Т.Хажидсүрэнг албан тушаалд томилох тухай 51 2016-05-02
С.Лхамхоролыг албан тушаалд томилох тухай 52 2016-05-02
В.Содномдаржааг албан тушаалд томилох тухай 53 2016-05-02
Хөрөнгө зарцуулах тухай 54 2016-05-23
Б.Гантулгыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 55 2016-05-09
Б.Наранцэцэгт тусламж үзүүлэх тухай 57 2016-05-16
Хөрөнгө зарцуулах тухай 58 2016-05-19
С.Байгалмаад тусламж, Д.Өсөхбаярт хүндэтгэл үзүүлэх тухай 63 2016-05-21
Нууцын тооллого хийх тухай 64 2015-05-31
Албан тушаалд томилох тухай 5 2015-01-05
Байгууллагын Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үзлэг, ажиллагсадын түвшин тогтоох шалгалт хийж ажлын хэсэг томилох тухай 6 2015-01-06
Албан хаагчдын тоо, цалинг шинэчлэх тухай 7 2015-01-07
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 9 2015-01-13
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 10 2015-01-13
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 11 2016-01-14
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 12 2015-01-14
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 13 2015-01-14
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 14 2015-01-14
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 15 2015-01-14
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 16 2015-01-14
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 17 2015-01-14
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 18 2015-01-14
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 19 2015-01-14
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 20 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 20 2015-01-14
Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн томилох тухай 21 2016-01-19
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 22 2015-01-22
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 22 2015-01-22
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 23 2016-01-23
Ажлаас чөлөөлөх тухай 24 2016-01-22
Архивын тасгийн гэрээт ажиллагсадын цалинг батлах тухай 25 2016-01-22
Хөрөнгө зарцуулах тухай 27 2015-02-12
Ажлаас чөлөөлөх тухай 29 2015-01-12
Ажлаас чөлөөлөх тухай 30 2016-02-12
Ажлаас чөлөөлөх тухай 30 2015-02-12
Гэрээт ажилтан ажилд түр авах тухай 31 2015-02-12
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 32 2015-02-17
Ээлжийн амралтын батлах тухай 33 2015-02-27
Ажлаас чөлөөлөх тухай 34 2015-03-02
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 35 2015-03-03
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 36 2016-03-03
Нэмэгдэл олгох тухай 37 2015-03-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 38 2016-03-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 39 2015-03-05
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 40 2015-03-20
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 41 2015-03-20
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 43 2015-03-23
Ажлын хэсэг томилох тухай 44 2015-03-25
Тусламж олгох тухай 45 2015-03-26
Ажлаас чөлөөлөх тухай 46 2016-03-27
Ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 47 2015-03-27
Ажилд томилох тухай 48 2015-03-27
Ажлаас чөлөөлөх тухай 49 2015-03-27
Хөрөнгө зарцуулах тухай 50 2015-03-27
Ажилд түр томилох тухай 51 2015-03-27
Цахим болон иж бүрэн нягтлан шалгалтын ажлын норм, норматив шинэчлэн батлах тухай 52 2015-04-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 53 2015-04-06
Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн томилох тухай 54 2015-04-08
Ажлаас түр чөлөөлөх тухай 55 2015-04-08
Ажилтан П.Болор-эрдэнэд сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай 56 2015-04-08
Сахилга хариуцлагыг сайжруулан, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх тухай 58 2015-04-08
Хөрөнгө хүлээлцэх комисс томилох тухай 59 2015-04-10
Зөвлөл байгуулах тухай 60 2016-04-10
Зөвлөл байгуулах тухай 60 2015-04-10
Ажилд томилох тухай 94 2015-09-04
Ахлах зэргийн нэмэгдэл олгох тухай 61 2015-04-20
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 62 2015-04-20
А.Доржийг ажилд томилох тухай 63 2015-04-30
Нэмэгдэл олгох тухай 64 2015-04-30
Гэрээт ажилтан Л.Ариунааг ажлаас чөлөөлөх тухай 65 2015-04-30
Хэлтсийн дарга томилох тухай 66 2015-05-08
С.Баярмаа, Д.Сарангарав нарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 67 2015-05-25
Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай 68 2015-06-02
Тэтгэмж олгох тухай 69 2015-06-04
Тусламж үзүүлэх тухай 70 2016-06-04
Тусламж үзүүлэх тухай 71 2016-06-04
Ажлаас чөлөөлөх тухай 72 2015-06-19
Г.Оюунжаргалыг ажилд томилох тухай 73 2015-06-09
Нууцын тооллого хийх тухай 74 2015-06-09
Хөрөнгө зарцуулах тухай 75 2015-06-16
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 76 2015-06-17
Гэрээт ажилтан ажлаас чөлөөлөх тухай 77 2015-06-17
Хөрөнгө гаргах тухай 78 2016-06-17
Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх байгууллагын комисс томилох тухай 79 2015-06-17
Д.Отгонтөгсийг эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтнээр томилох тухай 73 2016-07-19
С.Эрдэнэ-Мөнхийг ажилд томилох тухай 74 2016-07-19
Б.Нямдуламд жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай 75 2016-07-19
Б.Тэгшбаярыг ажилд томилох тухай 76 2016-07-19
Ё.Лхагвасүрэнг ажилд томилох тухай 77 2016-07-21
С.Бат-эрдэнийг ажлаас чөлөөлөх тухай 78 2016-07-22
Д.Жаргалсайханд ээлжийн амралт олгох тухай 79 2016-07-22
Эд хөрөнгө актлах тухай 80 2016-07-26
С.Баярсүрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай 81 2016-08-02
Ч.Очирбатад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 82 2016-08-04
Сургалт, дадлагын зардал гаргах тухай 83 2016-08-05
Сургалтад хөрөнгө зарцуулах тухай 84 2016-08-05
Засаг даргын Тамгын газрын цэргийн штабын орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын офицер, ахлах дэслэгч О.Отгонсүхийн цалинг тогтоох тухай 85 2016-08-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 86 2016-08-09
“ЭТИС” хөтөлбөрийн уулзалт, сургалтад хөрөнгө зарцуулах тухай 87 2016-08-11
Ж.Пэрэнлэйд тусламж олгох тухай 88 2016-08-16
Б.Нямдуламын шинээр төрсөн хүүхдэд тэтгэмж олгох тухай 89 2016-08-19
Б.Нямдуламд тусламж олгох тухай 90 2016-08-31
Д.Саравгаравыг эрх бүхий албан тушаалтнаар томилох тухай 91 2016-09-02
Бүтэц орон тоог шинэчлэн тогтоох тухай 92 2016-09-05
Ажлын хэсэг томилох тухай 93 2016-09-05
Хууль зүйн хэлтсийн дарга С.Баярмааг ажлаас чөлөөлөх тухай 94 2016-09-05
В.Доржготовт тусламж олгох тухай 95 2016-09-06
С.Цэрэннадмидыг ажилд түр томилох тухай 97 2016-09-17
Г.Сийлэгмааг ажилд томилох тухай 98 2016-09-07
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 99 2016-09-07
Аймгийн Засаг даргын зөвлөх Ц.Энхтөрийн цалинг тогтоох тухай 100 2016-09-07