ЗД-ын дэргэдэх Гадаад харилцаа, аялал жуулчлалын алба